25.8.07

Mysteries van Paaseiland

Op de eerste paasdag van 1722 ontdekte de Nederlandse ontdekkingsreiziger Jacob Roggeveen midden in de Grote Oceaan onverwacht een eiland. Toen hij opdracht gaf dichterbij te varen, zag hij tot zijn stomme verbazing dat er kolossale standbeelden stonden, waarvan er sommige meer dan negen meter hoog waren. De beelden stonden allemaal met de rug naar de zee. Met grote, witte ogen staarden ze dromerig voor zich uit. Toen Roggeveen op het vrij kleine eiland aan wal ging, trof hij er alleen wat arme eilandbewoners met primitieve stenen werktuigen en wapens aan. Hoe konden zij ooit die reusachtige beelden gemaakt hebben?
Dat vroeg ook de Zwisterse schrijver Erich Von Däniken zich jaren later af. Volgens hem waren de primitieve werktuigen van de eilandbewoners ontoereikend om het harde vulkanische gesteente te bewerken. Verder wilde hij graag weten hoe de inboorlingen de enorme beelden, die vele tonnen wogen, ooit hadden kunnen oprichten? Het viel hem trouwens ook al op dat de standbeelden lange, rechte neuzen en lange oren hadden terwijl de eilandbewoners heel andere gelaatstrekken vertoonden.
Voor Von Däniken was er maar één oplossing mogelijk! Ze paste perfect in de theorie die hij in al zijn boeken probeerde te bewijzen. Volgens hem had de aarde ooit buitenaards bezoek gekregen en konden ook de beelden op het Paaseiland alleen door die bezoekers opgericht zijn.
Hoewel veel mensen Von Däniken maar al te graag wilden geloven, weten we ondertussen al dat de Zwitser zich zwaar vergiste. Die enorme beelden zijn echt wel in de loop der eeuwen door de oorspronkelijke bewoners opgericht. Dat wordt bewezen door de vele beeldhouwwerken die ook op eilanden in de buurt werden aangetroffen en die met dezelfde primitieve gereedschappen werden gemaakt. Ook de verhalen die de inheemsen elkaar nog altijd vertellen wijzen in die richting. Ze hebben het bij voorbeeld over de manier waarop de beelden verplaatst werden. En dan is er het verhaal over de ‘Langoren’ die door de ‘Kortoren’ werden overwonnen en uitgeroeid.
Die Langoren moeten de laatste vertegenwoordigers van een andere volksstam zijn geweest, die ooit op het Paaseiland woonde en die de kolossale beelden liet oprichten.
QUIZ VRAAG: Hoe luidt de Nederlandstalige titel van het beroemdste boek van Von Däniken?

Geen opmerkingen:

Zoeken in deze blog

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails