6.4.07

De Mummie

Dit bandje is het testament van Douglas Murray, eerbiedwaardig egyptoloog en… Luister, luister naar mijn laatste woorden… Straks… Straks zal ik over het strand van Southampton naar de zee lopen… en ik zal de zee ín lopen… en ik zal … en u zult… later… dagen later… mijn ontzielde lichaam vinden… aangespoeld met het getij… en dat zal dan een gepaste straf zijn voor de massamoordenaar die ik ben… Een gepaste straf voor Douglas Murray, de egyptoloog die… het mooiste meisje van Egypte… heeft onteerd en luister… Luister naar mij… Luister…

Lang geleden riepen de Oude Egyptenaren ieder jaar hun god Hapi aan om een vruchtbare overstroming af te smeken van de Nijl… Daartoe gooiden zij dan het mooiste meisje van Egypte, aan handen en voeten gebonden, in de rivier… Maar die dag… die dag werd Hapi door de schoonheid van het meisje zodanig ontroerd, dat hij haar het leven schonk… dat hij haar liet drijven… En voortaan werd zij door haar volk vereerd als de hogepriesteres van de Tempel van Amen-Ra…

In januari 1912 vond ik de mummie van wat ooit het mooiste meisje van Egypte was geweest… op de zwarte markt in Luxor. Ik betaalde een redelijke prijs voor dit meisje… dat ooit op een wonderbaarlijke wijze van de verdrinkingsdood werd gered… door de almachtige goden van het Oude Egypte… Op haar hoofd droeg zij een inscriptie: ‘Doe niet met mij wat gij niet wilt dat met u wordt gedaan.’

In mijn hotel in Luxor liet ik een kist voor haar maken, zodat haar aanblik aan indiscrete ogen zou worden onttrokken. De timmerman die de klus klaarde liep de woestijn in en werd nooit teruggezien.

Ik verscheepte de mummie naar Londen. Een arm van de kraan die de kist aan boord van het schip moest brengen, brak af en verpletterde twee zeelui.

Ik leende de mummie uit aan het British Museum. Zodra de hogepriesteres van de tempel van Amen-Ra werd tentoongesteld in de Egyptische Kamer, startte de ellende pas echt… Een nachtwaker hoorde haar huilen en werd krankzinnig. Een fotograaf die de mummie op de gevoelige plaat vastlegde, pleegde naderhand zelfmoord.

Een Amerikaans privé-verzamelaar wilde het mooiste meisje van Egypte kopen voor een fabelachtige som… De directeur van het British Museum bracht mij op de hoogte… De merkwaardige voorgeschiedenis van de mummie in acht genomen, stond ik erop dat het transport naar New York op de veiligst mogelijke wijze zou geschieden.

De directeur hield rekening met mijn wensen, maar ach… hoe ijdel was onze hoop!… Hij gaf het mooiste meisje van Egypte mee aan een schip dat onzinkbaar werd geheten… En in de nacht van 14 april 1912… in die vervloekte nacht zonk de vervloekte mummie… samen met zowat 1500 passagiers van de H.M.S. Titanic… in de diepe en duistere… in de ijskoude wateren van de...

QUIZ VRAAG (Alle Leeftijden): Maak de laatste zin van Douglas Murray af.

Geen opmerkingen:

Zoeken in deze blog

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails