16.8.06

Honderdduizend Russen

In het begin van de Eerste Wereldoorlog kregen de Fransen, de Britten en de Belgen het hard te verduren van de Duitsers. In een aantal Britse kranten verscheen toen het bericht dat er in het grootste geheim 100.000 Russische soldaten waren geland in het Schotse Aberdeen, die onder Brits bevel zouden ingezet worden aan het westelijk front. Het bericht werd door de Britse autoriteiten ontkend noch bevestigd en al gauw doken er in heel Groot-Brittannië dan ook ooggetuigen op, die aanwezig geweest waren bij de ontscheping van de Russen. Er zat zelfs nog sneeuw op hun laarzen.
In het krantenbericht werd ook gesteld dat de Russen in verzegelde treinen naar havens in het zuiden van Engeland waren gebracht, om vandaar op transport gezet te worden naar het westelijk front. Sommigen twijfelden aan de juistheid van dit bericht, maar zij werden het zwijgen opgelegd door anderen die zeiden dat het grote aantal lege wodkaflessen langs de route duidelijk op de aanwezigheid van Russische soldaten wezen.
Ook in Frankrijk kende iedereen vrij snel wel iemand die de Russen had gezien. Er zou zich een groot Russisch kamp bevinden in de buurt van Chartres, beweerde men. In Parijs lieten soldaten aan hun collega’s de mantels zien van de kozakken die uit het kamp afkomstig waren. Hoe dan ook, wie niet geloofde dat de Russen in Frankrijk waren, kon dat niet bewijzen… en dus kon de Duitse geheime dienst dat ook niet. De mythe van de Russen werd door de Britse en Franse propagandadiensten dan ook met beide handen aangegrepen om het moreel van de troepen hoog te houden.
En toch was het wel degelijk een sterk verhaal en niets anders dan een sterk verhaal. Voor de oorlog werden er immers grote ladingen eieren geïmporteerd uit Rusland. Aberdeen was een van de havens waar ze ontscheept werden. Een agent in Aberdeen stuurde bij deze speciale gelegenheid een telegram naar Londen, om zijn hoofdkwartier ervan op de hoogte te brengen dat de eieren aangekomen en op de trein gezet waren. Hij bezuinigde op het aantal woorden en verstuurde een telegram met de boodschap: ‘100.000 Russen op weg van Aberdeen naar Londen’. En het was dit telegram dat een ijverige journalist onder ogen kreeg en verkeerd interpreteerde…

Quiz Vraag (18+): Een andere beroemde mythe uit de Eerste Wereldoorlog heeft te maken met de Belgische stad Mons, waar mythische wezens zouden zijn opgedoken aan de zijde van de Britse troepen. Over welke wezens hebben we het hier?

Geen opmerkingen:

Zoeken in deze blog

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails