4.7.06

De Rechtvaardige Rechters

Geen enkele criminele kwestie heeft in Vlaanderen zoveel inkt doen vloeien als de roof van het Lam-Godspaneel van de gebroeders Van Eyck, de Rechtvaardige Rechters, in 1934, uit de Sint Baafskathedraal te Gent.
Er kwam al gauw een hele correspondentie op gang tussen de dief, die opereerde onder de schuilnaam D.U.A., het bisdom en het gerecht, waarbij een losgeld werd gevraagd van 1 miljoen frank. De Rechtvaardige Rechters keerden echter niet terug, omdat noch de staat, noch het bisdom bereid was de geëiste som te betalen voor het nog steeds onschatbare kunstwerk.
En toen, een half jaar na de roof, barstte de bom in een Dendermondse school, waar een zekere meneer Arseen Goedertier een politieke meeting hield. Hij was niet alleen actief in de Katholieke Volkspartij, maar hij was ook koster geweest en verdiende nu zijn brood als wisselagent. In zijn vrije uren wijdde hij zich aan de kunst – hij was een niet onverdienstelijk zondagsschilder –, deed hij allerlei fantastische uitvindingen of loste hij wel eens ergens een kunstdiefstal op. Drie, om precies te zijn: twee schilderijenroven uit kerken – in één ervan was hij koster geweest – en een juwelendiefstal bij zijn eigen schoonbroer.
Goedertier stortte ineen en biechtte aan een vertrouwensman op dat hij alles wist over de roof van de Rechters. Voor hij de schuilplaats van het onschatbare paneel over zijn lippen kon krijgen, gaf hij echter de geest. Aangezien de heer Goedertier een vooraanstaand katholiek politicus was en er weer verkiezingen voor de deur stonden, probeerde men het zaakje aanvankelijk in de doofpot te stoppen. Ook later blonk het gerechtelijk onderzoek niet uit in deskundigheid.
Tijdens de oorlogsjaren heropenden de nazi’s het onderzoek naar de Rechtvaardige Rechters. Zij hadden het Lam Gods al geschaakt en zij wilden het volledige kunstwerk, inclusief de originele Rechters, aan de Führer schenken bij wijze van verjaardagscadeau. De SS-officier die zich bezig hield met het onderzoek slaagde er niet in het raadsel op te lossen en werd naar het Oostfront gestuurd.
Sinds de jaren zestig houdt de nu gepensioneerde commissaris Mortier zich in zijn vrije tijd bezig met het mysterie, dat reeds een heel leger parapsychologen, amateur-detectives, schrijvers, journalisten en wetenschappers op de been heeft gebracht. Aan hypothesen is er geen gebrek, maar geen van hen is er tot dusver in geslaagd de verdwenen Rechters weer naar het daglicht te leiden.
Volgens commissaris Mortier bevinden de Rechters zich nog altijd in de Gentse Sint Baafs, volgens anderen in de onmiddellijke nabijheid van de Sint Baafs. Maar ze werden ook al gezocht in tal van Gentse herenhuizen, in een oorlogsmonument te Melle, in de pijlers van een brug te Damme, in de Sint-Gertrudiskerk en op tal van andere plaatsen in Wetteren - de woonplaats van Goedertier -, en dan zwijgen we nog over grafkelders, meubel- en andere magazijnen, kluizen van Amerikaanse miljonair-verzamelaars en dies meer…
Eén auteur noemde het raadsel van de verdwenen Rechters niet ten onrechte ‘het Vlaamse Monster van Loch Ness’. Ook dat beestje steekt immers geregeld de kop op, vooral in de komkommertijd…

Quiz Vraag (10+): Eigenlijk werden er twee panelen gestolen... De Rechtvaardige Rechters en...?

Geen opmerkingen:

Zoeken in deze blog

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails